บริการ

บริการของเรา

บริษัทของเรามุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงธุรกิจแบบสองทิศทางระหว่าง บริษัทจากเอเชียและละตินอเมริกา เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

ตั้งแต่การค้าขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือดิจิตอลจะมันง่ายกว่าที่จะขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งราคาขายจะเป็นอุปสรรคเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเติบโตของธุรกิจ แต่จะมีอุปสรรคทางการค้าจากประเทศอื่นๆ กับราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดใหม่

Hispasiam เรามีความคุ้นเคยกับปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้และเราจัดทำเครื่องมือทางการเงินและการค้าของคุณ, ดังนั้นราคาของผลิตภัณฑ์ของคุณจึงเป็นเพียงปัจจัยที่กำหนดการขายที่จะประสบความสำเร็จในละตินอเมริกา

การวิเคราะห์ธุรกิจ

การวิเคราะห์ธุรกิจ, การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในตลาด

การรับรองผลิตภัณฑ์

การรับรองผลิตภัณฑ์, การจัดการเอกสารและขั้นตอนกับรัฐบาลทุกประเทศในละตินอเมริกา, ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้

ผลงานของลูกค้า

ผลงานของลูกค้า, สำรวจและสร้างรายชื่อลูกค้าที่มีศักยภาพในเขตการค้าที่กำหนด

การขายและการตลาด

การขายและการตลาด, การบริหาร,การขาย,กลยุทธ์ทางการตลาด และการติดตามผลกับลูกค้าที่มีศักยภาพและตลาด